Jumat, 09 Maret 2012

Contoh Akad Pemesanan Barang

AKAD PEMESANAN BARANG

NO. 01 /PB/KJKS-BUM/ II /2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“…maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...”

(Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Nama : Muhammad Abdullah

Alamat : Kalasan, Sleman

No.KTP : 123456789

Memohon kepada KJKS Bina Usaha Mandiri yang berkedudukan di Jalan Cangkringan, Ngemplak, Sleman untuk mengadakan barang sebagai berikut :

1. Jenis barang, spesifikasi, jumlah dan harga.

No

Barang

Spesifikasi(*)

Jumlah

Harga satuan (Rp)

Total

(Rp)

1

Netbook

Toshiba NB200

1

5.500.000

5.500.000

2

Printer

BJC 1000

1

500.000

500.000

2. Guna pemenuhan pengadaan barang tersebut,maka saya mengikatkan diri pada kontrak (akad) pemesanan barang kepada KJKS Bina Usaha Mandiri agar membelikan untuk saya barang-barang dengan jenis, spesifikasi, jumlah serta harga sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Saya berjanji bahwa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah barang disediakan, saya akan membeli barang pesanan saya tersebut (Waad Murobahah).

4. Untuk menjamin kesungguhan dalam permintaan pemesanan barang tersebut, maka saya bersepakat untuk membayar uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang muka bagi pemesanan barang sebagaimana tertulis dalam dalam perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian (akad) Pemesanan Barang ini dibuat dan telah saya tandatangani dengan sukarela (Ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sleman, 5 Februari 2011

Pemesan

(Muhammad Abdullah)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar